Breuk in Regeerakkoord – inkomensafhankelijke zorgpremie

Nu het plan voor de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel is, willen PvdA en VVD beiden het regeerakkoord gaan openbreken, dit kwam vanmiddag via de NOS naar buiten. Op dit moment worden er diverse alternatieven besproken en doorgerekend door het CPB. Na komend weekend wordt er een definitief besluit genomen.

Wat de alternatieven precies zijn, is niet duidelijk, er werd eerder al gespeculeerd over een belastingstijging voor de hogere inkomens. De leiders van beide partijen gaven aan eerst alle de gevolgen voor de koopkracht te willen bepalen via een uitgebreide set berekeningen, voordat er een definitief besluit wordt genomen. Wel willen zowel VVD als PvdA blijven “binnen de kaders van het regeerakkoord”. “We staan er samen voor”, zei Diederik Samson.

PvdA drukt alsmaar op de “verkleining van de inkomensverschillen”, dit schijnt voor de partij een belangrijk punt te zijn.  Het is dus waarschijnlijk de VVD die het hun achterban niet aan kon doen, door te gaan met de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie in 2014.

Bron: NOS

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico