Aanvullende zorg minder dekkend dan in 2013

Het is voor iedereen een goede zaak dat de premies voor de basiszorgverzekering dit jaar flink dalen. Echter is er ook slechts nieuws: zo hebben mensen die relatief veel (aanvullende) zorg nodig hebben het in 2014 alleen nog maar zwaarder: aanvullende zorgverzekeringen worden duurder of leeftijdsafhankelijk. Ook worden veel dure extra pakketten, die bijvoorbeeld onbeperkt fysiotherapie vergoeden geschrapt. Vooral ouderen, chronisch zieken en gehandicapten ondervinden direct de gevolgen.

Toegang tot aanvullende zorg

De rede dat aanvullende pakketten duurder worden of worden geschrapt heeft te maken met het feit dat vooral jongeren zorg steeds vaker als een product gaan zien. Ze verzekeren zich alleen nog voor de zorg die zij echt nodig hebben en verhogen bovendien hun eigen risico, waardoor zij minder premie betalen. Het gevolg is dat zorgverzekeraars voornamelijk aanvullende verzekerden over houden die de dekking uit de pakketten hard nodig hebben. De draagkracht van gezonde verzekerden is sterk gedaald. Dit resulteert in een directe stijging van de aanvullende premie of zelfs een volledige verwijdering van een pakket. Mensen die zorg hard nodig hebben, moeten deze dus veel vaker zelf betalen, omdat deze dus simpelweg niet meer wordt vergoed. Kortom, de toegang tot aanvullende zorg wordt beperkt.

Breder basispakket

Patiëntenorganisaties pleiten voor een breder basispakket. Noodzakelijke zorg moet daarin behouden worden en alleen worden gebruikt door zij die het nodig hebben. Gepast gebruik moet worden gestimuleerd en fraude moet worden geëlimineerd. Het reumafonds heeft tevens in een brief richting het VWS gestuurd waarin zij pleiten voor meer toegankelijke en dekkende zorg voor alle doelgroepen.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico