Zorgverzekering 2018

Ook in 2017 kun je jouw zorgverzekering vergelijken en overstappen naar een andere zorgverzekeraar met behulp van onze zorgvergelijker. Let er op dat dit pas in november mogelijk is. Wel kan je een zorgverzekering voor 2018 afsluiten. Verder is het voor 2018 belangrijk dat er aandacht is voor een aantal veranderingen binnen de zorg en de zorgverzekering. Welke veranderingen kent de zorgverzekering? Op zoek naar het laatste nieuws over zorgverzekering 2019 & vergelijken vind je op zorgwijzer.nl

Welke veranderingen kent de zorgverzekering in 2018?

 • Zorgpremie stijgt, volgens berekeningen van het Kabinet, met ruim 7 euro per maand
 • Eigen risico stijgt naar een bedrag van 385 euro
 • Zorgtoeslag stijgt mee met de premiestijging, maar alleen voor de laagste inkomens
 • Sportarts wordt nu erkend als medisch specialist. Dat betekent dat behandeling bij deze arts zal worden vergoed uit het basispakket
 • Nieuwe voorwaardelijke toelating van behandelingen en geneesmiddelen in het basispakket.

De zorgtoeslag is een subsidie van de overheid die mensen financieel helpt hun zorguitgaven te compenseren. Zodra je een Nederlandse zorgverzekering hebt en zorgpremie betaalt, kan je in aanmerking voor zorgtoeslag. Hier kun je jouw zorgtoeslag berekenen.

Welke zaken hebben invloed op de zorgtoeslag die ik ontvang?

 • Het inkomen dat je verdient
 • Het inkomen dat je partner verdient
 • Het vermogen van jou en je partner
 • De nominale zorgpremie

De zorgpremie van de zorgverzekering is het bedrag dat je maandelijks of jaarlijks betaalt aan jouw zorgverzekeraar. In ruil daarvoor ben je verzekerd tegen allerlei zorgkosten. Bij het vergelijken van de zorgverzekering is de premie een belangrijk aspect.

In Nederland ben je verplicht jezelf verzekeren voor de basisverzekering, deze verzekering geeft je recht voor vergoeding uit het basispakket. Dit zijn de meest belangrijke en noodzakelijke zaken binnen de zorg. Eventueel kun je een aanvullende verzekering afsluiten, deze biedt extra dekking, bijvoorbeeld voor behandeling bij de fysiotherapeut, homeopaat, tandarts of zorg in het buitenland.

Waaruit is de zorgpremie opgebouwd?

 • Zorgkosten: ziekenhuiszorg, psychologische zorg, huisartsenzorg, medicijnen etc.
 • Opbouwen wettelijke geldreserves: het indekken van risico's voor de zorgverzekeraar
 • Marketing, personeel- en administratiekosten: secundaire kosten die de zorgverzekeraar maakt in de bedrijfsvoering

Het eigen risico van de zorgverzekering is het eerste gedeelte aan zorgkosten wat je zelf betaalt. Na het aflossen van het eigen risico zal de zorgverzekeraar de zorgkosten die je maakt vergoeden.

In Nederland kent men twee soorten eigen risico: het verplichte- en het vrijwillige eigen risico. De eerste is bij wet verplicht en bedraagt in 2014 360 euro. De tweede is optioneel, bedraagt maximaal 500 euro en kan worden gebruikt om een korting te forceren op de zorgpremie. Bij gebruik van zorg heb je bijna altijd te maken met het eigen risico, op een paar uitzonderingen na.

Wat valt er niet onder het eigen risico?

 • Huisartsenzorg (behalve eventuele voorgeschreven medicijnen)
 • Verloskundige zorg
 • Jonge verzekerden (onder 18 jaar)
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Zorg die wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering
 • Bepaalde bevolkingsonderzoeken en vaccinaties
Het vergelijken van je zorgverzekering wordt voor het jaar 2015 geen eenvoudige klus. De premie zal mogelijk wat gaan stijgen en zorgverzekeraars zullen aanpassingen gaan maken in hun polis en vergoedingen. Uiterlijk 18 november zullen zorgverzekeraars naar voren komen met hun zorgpremies. Vanaf dat moment kun je ook overstappen en een nieuwe zorgverzekering kiezen en afsluiten. Hieronder tips die je kunnen helpen bij het vergelijken van verschillende zorgpolissen.

Zorgverzekering vergelijken 2017:

 • Begin pas met vergelijken zodra alle zorgverzekeraars met hun premies en vergoedingen naar voren zijn getreden
 • Jouw nieuwe zorgverzekeraar helpt je dolgraag bij het uitschrijven bij je oude verzekeraar, maak daar gebruik van
 • Houdt rekening met de acceptatieplicht, deze geldt niet als je een aanvullende verzekering wilt afsluiten
 • Verzeker je alleen voor zaken die je zelf echt niet kunt betalen
 • Niet ieder gezinslid heeft dezelfde zorgbehoeftes. Houdt hier rekening mee bij het afsluiten van de polissen voor jouw gezin
 • Neem je tijd bij het vergelijken en overstappen

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico

Zorgverzekering weer duurder: vergelijken loont

Alle zorgverzekeraars hebben inmiddels hun premies voor komend jaar bekend gemaakt en wat blijkt: Nederlanders gaan in 2017 veel meer betalen voor hun zorgverzekering dan werd verwacht. De basispremie stijgt maandelijks met gemiddeld 6 euro, maar kan bij sommige zorgverzekeraars oplopen tot meer dan 9 euro per maand, ofwel ruim 100 euro per jaar (!). […]

09-01-2017Lees Meer

Prinsjesdag 2016: wijzigingen premie, zorgtoeslag en eigen risico

Uit de miljoenennota blijkt dat er ten aanzien van de zorgverzekering een aantal veranderingen gaan plaatsvinden in 2016. De premie stijgt, net zoals het eigen risico. Wel zal de overheid de laagste inkomens compenseren middels een verhoogde zorgtoeslag. Middeninkomens gaan er wat dat betreft dus wel op achteruit. Dan zijn er ook nog een aantal wijzigingen in het basispakket en ten aanzien van de inkomensafhankelijke bijdragen voor de Zorgverzekeringswet en langdurige zorg.
17-09-2015Lees Meer

Zorgverzekering minder winstgevend

Verzekeraars maken voor het eerst sinds 2011 minder winst op de zorgverzekering dan in voorgaande jaren, blijkt uit een inventarisatie van Follow the Money. Vooral op het gebied van aanvullende zorg wordt steeds minder verdiend. De winst van alle zorgverzekeraars samen daalde daarom met 12 procent. De winstdaling kan mogelijk ook gevolgen hebben voor de zorgpremie van 2016. Er is minder geld over om, gelijktijdig, de premie laag te houden én de reservebuffers van de zorgverzekeraars te spekken.
14-08-2015Lees Meer

Nederlandse toerist gewoon gedekt in Griekenland

Pasgeleden kwamen er Duitse toeristen in Griekenland in de problemen nadat zij een behandeling waren ondergaan in een ziekenhuis. Griekse artsen weigerden declaraties op te sturen, omdat de Griekse instantie die zorgkosten vergoed hoge schulden heeft bij de Duitse zorgverzekeraars. Duitse toeristen die naar Griekenland gaan, wordt daarom geadviseerd een extra reisverzekering af te sluiten. Hoewel ook de ANWB een reisverzekering aanraadt, hoeven Nederlandse toeristen zich echter geen zorgen te maken. Er zijn nog geen meldingen binnengekomen van Nederlanders die problemen hadden met de betaling voor de behandeling in een Grieks ziekenhuis. Daarnaast hebben de Griekse instanties geen schulden bij de Nederlandse zorgverzekeraars.
03-08-2015Lees Meer

Veranderingen zorgverzekering 2016; een overzicht

Net zoals ieder jaar zal de zorgverzekering er in 2016 weer anders uit gaan zien. Wat er precies gaat veranderen is nog niet bekend. Over een aantal zaken is al wel wat meer duidelijk, bijvoorbeeld als het gaat om de nieuwe zorgwet ten aanzien van de vrije artsenkeuze. Ook over de wijzigingen ten aanzien van het basispakket kunnen we al voorzichtig speculeren. Wat de premie zal gaan doen, is lastig te voorspellen. Kenners denken aan een lichte daling van de premie, omdat deze dit jaar is gestegen en omdat zorgverzekeraars hun winstreserves zullen benutten.
07-04-2015Lees Meer

Overstappen zorgverzekering in 2015; de moeite waard?

Veel mensen weten niet of ze moeten overstappen naar een andere zorgverzekering. Wij vroegen een geoefend overstapper, Kees van Meer, over zijn ervaring en kennis van het overstappen. Kost overstappen veel moeite? Is het de moeite waard, financieel gezien? Wat kun je besparen? En waarom zijn er nog altijd mensen die niet overstappen? Op dit soort vragen wordt antwoord gegeven.
16-12-2014Lees Meer

Zorgtoeslag 6 euro omhoog voor laagste inkomens

De laagst inkomens krijgen volgend jaar meer zorgtoeslag. Modale meerpersoonshuishoudens gaan er echter op achteruit.
25-11-2014Lees Meer

Premie Menzis stijgt enkele euro’s per maand

Menzis, het op drie na grootste zorgverzekeringsconcern, maakte vandaag op 18 november zijn premie voor de basis- en aanvullende zorgverzekering bekend. De premie van de goedkoopste basisverzekering stijgt enkele euro's per maand terwijl de duurdere natura- en restitutiepolis met bijna 9 euro in premie toenemen.
18-11-2014Lees Meer