Zorgtoeslag 2017

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik in 2014 en in 2015 en wat zijn de voorwaarden? Dit zijn belangrijke vragen waarvan je op deze pagina het antwoord kunt vinden.

De zorgtoeslag is een persoonlijke toeslag voor zorgkosten, hij wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid sinds het jaar 2006. Veel Nederlanders hebben recht op zorgtoeslag, vooral studenten, jongeren en mensen met een laag inkomen maken er gretig gebruik van, en terecht: de zorgverzekering is voor deze groepen is namelijk een flinke kostenpost.

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik?

2014

Hoeveel zorgtoeslag je in 2014 ontvangt, is afhankelijk van het inkomen dat je verdient. Dit bedrag zakt naarmate je boven het minimumloon komt en eindigt wanneer je de grenzen – vermeld in de voorwaarden hieronder – passeert. De overheid berekent de zorgtoeslag voor iedere verzekerde aan de hand van de nominale premie, het inkomen en het eventuele vermogen. Hieronder een zie je in een diagram hoeveel zorgtoeslag je krijgt in 2013 en 2014 (de grafiek geldt voor alleenstaanden). Zoals je kunt zien zit er een verschil van 16 euro voor de laagste inkomens. Onder de grafiek wordt ingegaan op de zorgtoeslag in 2015.

Zorgtoeslag-grafiek

2015 (Nieuw!)

Tijdens Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat de zorgtoeslag volgend jaar (2015) in elk geval omhoog gaat voor de laagste inkomens. Dit is het gevolg van de stijging in de zorgpremie van 114 euro per persoon per jaar. Met hoeveel de zorgtoeslag per persoon omhoog gaat is nog niet bekend gemaakt. De overheid zal de hoogte van de zorgtoeslag berekenen aan de hand van de definitieve zorgpremies, die de zorgverzekeraars uiterlijk 17 november openbaar maken.

Wanneer ontvang je zorgtoeslag?

Je moet aan de volgende voorwaarden en criteria voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je hebt de Nederlandse identiteit en verblijft rechtmatig in Nederland
 • Je hebt al een basis zorgverzekering zoals aangegeven in de Zorgverzekeringswet
 • Je bent niet gemoedsbezwaard, in militair actieve dienst of gedetineerd.
 • Je voldoet aan de inkomensgrenzen hieronder:
Wie? Max. Toetsingsinkomen 2013 Max. Toetsingsinkomen 2014
Alleenstaanden € 30.939 € 28.482
Partners € 42.438 € 37.145

Ter zijner tijd zullen hier ook de maximale toetsingsinkomens voor het jaar 2015 worden gepubliceerd.

Waarom is de zorgtoeslag in 2014 omlaag gegaan?

Zoals je in de grafiek kunt zien gaat de zorgtoeslag in 2014 dalen. Percentueel komt de daling neer op ongeveer 18 procent. Verklaring voor deze daling is dat de premies van de zorgverzekering ook met ongeveer 9 a 10 procent zijn gedaald ten opzichte van 2013. Daarnaast worden voor het eerst de collectieve zorgpremies worden meegenomen in de berekening van de zorgtoeslag. Deze premies liggen gemiddeld 10 procent lager dan de standaard basispremies. Dat wetende, keert de overheid in 2014 minder zorgtoeslag uit. In 2015 gaat de zorgtoeslag wel weer omhoog, maar alleen voor de laagste inkomens.

Tot slot wordt de inkomensgrens voor de zorgtoeslag in 2014 aangepast naar een ander bedrag. Die bedragen zie je in de bovenstaande tabel.  Voor huishoudens met een inkomen gelijk aan, of lager dan het minimumloon zal gelden dat zij nog gewoon gebruik kunnen maken van 100% zorgtoeslag.

Vanaf 1 januari 2013 geldt tevens al een vermogenstoets, zo wordt de zorgtoeslag niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook afhankelijk van iemands vermogen. De regering vind namelijk dat mensen met een excessief vermogen (rond de 100.000 euro), ook zonder zorgtoeslag de zorgverzekering kunnen betalen.

Overstappen zorgverzekering resulteert vaak in besparing op zorgkosten

Zowel de zorgpremie als de zorgtoeslag zijn in 2014 dus omlaag gegaan. Je zou denken dat je er dus netto niet veel voor- of achteruit op zou gaan. Het tegendeel is waar, juist in 2014 kunnen mensen flink besparen op hun zorgkosten. Dat doe je door je zorgverzekering te vergelijken en over te stappen naar een goedkopere zorgverzekering.

Vorig jaar stapten al 1,3 miljoen mensen over naar een andere zorgverzekeraar, waar zij bespaarden op hun zorgkosten of een betere dekking kregen voor dezelfde premie.

 

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico
18

Reageren op: Zorgtoeslag 2017

 1. Nicole Leenen12/11/2013 14:23

  Geachte heer/mevrouw,

  Ik wil toch even iets kwijt. I.v.m. mijn ziekte (Bechterew) is het heel belangrijk om je lichaam continu soepel te houden en spierkracht op te bouwen. Bechterew valt sinds vorig jaar niet meer onder chronische, dus heb ik me daar via de zorgverzekering voor laten verzekeren. Het geluk was dat Aevitae 1 één van de weinige verzekeringen is die dit pakket heeft: onbeperkt fysio. Helaas ben ik nu genoodzaakt om mijn pakket aan te passen omdat het voor mij niet meer te betalen is. Ik vind het een hele trieste zaak dat we in een rijk land als Nederland bakken met geld weggeven en onze zieke mensen laten verrotten. En later wordt er weer gezegd de zieke mensen willen ook niet beter worden ze willen er niets voor doen.

  Reageren?
 2. Elisabeth Klijn14/11/2013 11:58

  Er ontbreekt in bovenstaand artikel dat eu burgers ook recht op huurtoeslag kunnen hebben,
  ondanks dat ze de eerste 5 jaar dat ze in Nederland verblijven geen verblijfsvergunning hebben.
  De zin zou dan ook moeten zijn:
  Je hebt de Nederlandse identiteit en verblijft rechtmatig in Nederland.

  Reageren?
  1. Koen14/11/2013 13:30

   Bedankt voor je reactie. Het is aangepast.

   Reageren?
 3. Jo van Buul15/11/2013 8:57

  Dus met andere woorden,de premieverlaging van de collectieve zorgverzekering heeft voor de burger geen enkel voordeel want deze wordt de roveroverheid weer gekort op de zorgtoeslag.

  Bedankt Rutte 2

  Reageren?
 4. Jo van Buul27/11/2013 13:30

  Hedenmorgen nieuwe berekening van roveroverheid gezien van zorgtoeslag ,wij worden als twee AOWérs gekort met 468,00 euro per jaar.
  Zoveel korting krijg ik niet bij een collectieve zorgverzekering per jaar.

  Bedankt Rutte 2 ,

  Reageren?
 5. Johan28/11/2013 22:36

  Het zal tijd worden dat dit kabinet zijn biezen pakt.
  Alweer worden de lage inkomens door Rutte2
  Flink gekort. Schandalig, dat ook een PVDA dit laat gebeuren! Nooit geen VVD en PVDA stem meer!

  Reageren?
 6. Marie30/11/2013 9:32

  Schrik van de zorgtoeslag voor 2014, idd de zorgverzekering is niet 34 euro goedkoper geworden per maand. Eigen risico gaat ook omhoog! Alle ”leuke dingen” zijn voorbij.
  Word er stil van….voelen ons niet zo blij. Gemiste kansen voor Rutte!

  Reageren?
 7. Jo van Buul30/11/2013 21:27

  Dit is niet iets minder zoals u in uw artikel schrijft maar 62% minder zorgtoeslag

  Reageren?
  1. Koen01/12/2013 16:59

   Bij een minimum inkomen ontvangen verzekerden in 2014 72 euro zorgtoeslag, dat is 16 euro per maand minder dan in dit jaar (een daling van 19%). Het gaat hier echter wel om een proefberekening.

   Reageren?
 8. joop07/12/2013 8:53

  In 2014 34 euro minder zorgtoeslag in de maand. Hier schrik ik ook van…
  Nooit geen pvda meer en ook geen vvd, vanzelfsprekend.

  Reageren?
 9. Piet08/12/2013 15:51

  Als gepensioneerden worden wij opnieuw flink aangepakt door de rijksoverheid (tweede kamer en eerste kamer. Na eerst de pensioenkorting, de belastingkorting, nu zorgkorting.
  Deze laatste gaat nul en wordt het totaal bedrag per maand dat deze roveroverheid heeft ingenomen om de bankiers vooral in de watten te leggen gem. 240 euro per maand.
  Roverheid mijn rek is er finaal uit en de volgende snode plannen moet ik met een faillissement bekopen. ik dank u hartelijk voor uwe medewerking.
  Je zorgt voor de een goede oude dag en je wordt geslacht kom je nieuw in Nederland “krijg” je alles. Niet zo lang geleden dacht ik nieuwe mensen moeten worden geholpen nu denk ik zij zijn de enige die geholpen worden en genieten van ons opgebouwde sociaal stelsel en wij worden alleen nog gevraagd veel en heel veel te betalen of in te leveren.

  Reageren?
 10. willem09/12/2013 16:09

  11 euries minder p.m. ziektekosten. 16 euries minder zorgtoeslag.

  Inkomen bijstand. Dank u kabinet Rutte…

  Reageren?
 11. Johannes194613/12/2013 21:19

  Wij zijn volgens dit Roverkabinet de rijke ouderen als je 19645 bruto per jaar aan Aow en Pensioen krijgt, en daarom moeten wij maar flink aan zorgtoeslag inleveren.
  Snel een nieuw kabinet en weer snel terug naar onze vertrouwde ziekenfonds.

  Reageren?
 12. froukje14/12/2013 14:21

  bijstanduitkering en eigen risico van 360 per jaar.zorgtoeslag met16 euro omlaag. dit is toch niet te geloven.

  Reageren?
 13. fred16/12/2013 17:06

  Van 50 euro pm in 2013, naar 7 euro pm in 2014? Niet te geloven. Vertrekken regering.

  Reageren?
 14. Haeles18/12/2013 16:04

  Net gepensioneerd nu in 2014 van €46 naar €0 per maand.
  Ziektekosten verzekering -€15.
  LEKKER

  Reageren?
 15. Zandbergen03/02/2014 9:13

  Indien de premie voor ziektekosten via de inkomsten direct wordt ingehouden dan doen de niet betalende medeburgers mee aan het systeem. De toeslag kan er af en de premie fors naar beneden. De kosten van niet betalende burgers loopt de pan uit. zij ontvangen echter wel zorgtoeslag.
  Tevens een korting op het inkomen van de managers en/of minder managers en we zijn er.

  Reageren?
 16. T. H.11/12/2014 18:10

  Beeïndiging CAK-compensatie /vermindering zorgtoeslag / verhoging zorgverzekeringspremie’s.
  In uw schrijven van 9 juli 2014 geeft u aan dat de door het CAK verstrekte compensatieregeling voor chronisch zieken komt te vervallen, maar dat deze middels de zorgtoeslag zal worden gecompenseerd, terwijl diezelfde zorgtoeslag voor 2014 door het kabinet is gekort, met als argument dat de zorgverzekeringspremie’s goedkoper zouden worden.
  Dit is echter niet waar want onze maandelijkse zorgtoeslag van € 83,– in 2013 is per 1 jan. 2014 gehalveerd en nog maar € 41,– en de zorgverzekeringspremie werd zelfs duurder (dit met hetzelfde inkomen als in 2013) en samen met het vervallen van de compensatie door het CAK gaat dit ons nu ca. € 900,– meer kosten per jaar, en dan ben je inmiddels ook al 2jaar werkeloos.
  En voor 2015 wordt het nog slechter, namelijk de zorgtoeslag wordt dan nog maar € 7,00 p. mnd. Terwijl er geen inkomensveranderingen zijn, maar gelukkig onze zorgverzekeringspremie ongeveer hetzelfde blijft.

  Reageren?

Reageren?