Wijzigingen basispakket 2014

Ingaande 1 januari 2014 zullen er een aantal wijzigingen plaatsvinden rondom de zorgverzekering en het basispakket. Benieuwd naar de veranderingen in 2014? Wij zullen ze hieronder uitgebreid bespreken.

Wat betreft de wijzigingen in het basispakket gaat het om de voorwaardelijke acceptatie van een tweetal behandelingen. Daarnaast is er een wijziging in de organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg. Tot slot is er een kleine wijziging binnen de bekostiging van twee verschillende medische hulpmiddelen. Goed nieuws voor de verzekerden: er verdwijnen (voor zover wij weten) geen behandelingen, medicijnen hulpmiddelen uit het basispakket komend kalenderjaar.

Nieuwe behandelingen

Minister Schippers van Volksgezondheid besloot om twee verschillende, nieuwe zorgvormen op voorwaardelijke basis te laten toetreden tot het basispakket. Om precies te zijn gaat het om innovatieve behandelingen voor patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn en geïnfecteerden van pancreasnecrose, namelijk: stamceltherapie en een endoscopische step-up. De innovatieve zorgvormen krijgen nu de kans om zichzelf te bewijzen op hun effectiviteit.

Thuisdialyseapparatuur

De apparatuur die nodig is voor het uitvoeren van een dialyse wordt per 1 januari 2014 vergoed via de medisch-specialistische zorg. Hiervoor viel de apparatuur en zijn toebehoren nog onder medische hulpmiddelen. Het ziekenhuis wordt door de nieuwe regeling verantwoordelijk voor het resultaat van de dialyses.

Consulten psycholoog

In 2013 kunnen patiënten via het basispakket aanspraak maken op maximaal 5 consulten voor de de psycholoog. In het jaar 2014 zal deze “beperking” niet langer bestaan. De psychologische klachten worden namelijk onderverdeel in verschillende categorieën. Vooral patiënten met een vrij hevige psychische aandoening kunnen daardoor gebruik maken van meerdere consulten.

Vacuümtherapie

De apparatuur die word gebruikt voor het uitvoeren van vacuümtherapie zal voortaan worden vergoed als  onderdeel van de therapie. Hierdoor zal opnieuw het ziekenhuis de verantwoordelijke entiteit zijn, voor zowel de therapie als de apparatuur. Financieel gezien, zal dit voor de patiënt geen enkel verschil maken.

Wijzigingen zorgverzekering

Naast de veranderingen in het basispakket zullen er een aantal beleidsmatige maatregelen worden genomen. Hieronder staan de plannen vermeld die komend jaar in werking zullen treden:

Zorg moet zinnig en zuinig 

Mensen die zorg echt nodig hebben, moeten gemakkelijker toegang krijgen tot zorg. Daarbij moet wel kritischer gekeken worden naar welke zorg, medicijnen, behandelingen en hulpmiddelen noodzakelijk zijn en welke niet. Geneesmiddelen moeten doeltreffender worden voorgeschreven.

Selectieve inkoop van zorg

Zorgverzekeraars hebben de opdracht meegekregen om zorg tegen de scherpste prijs in te kopen tegen een goede kwaliteit.

Ziekenhuizen moeten zich specialiseren

Ziekenhuizen moeten onderling nauwer gaan samenwerken en zich vooral specialiseren in behandelingen waar zij de kennis, vaardigheden en middelen voor hebben. Laag complexe zorg moet via het lokale ziekenhuis vergoed terwijl de complexere zorg op een aantal centrale locaties moet worden aangeboden.

Aanpakken van fraude en verspilling 

Fraude wordt intensiever gecontroleerd en harder aangepakt. Ook worden er maatregelen getroffen om verspilling (bijvoorbeeld van medicijnen) tegen te gaan.

Innovatie

Er wordt in de komende jaren meer tijd en geld geïnvesteerd in innovatie binnen de zorg. Het doel is om zorg makkelijker en betaalbaarder te houden. Voorbeelden van innovatie zorg zijn het gebruik van e-health en andere ICT toepassingen om de patient meer controle en vrijheid te bieden. Hiermee worden ook de schrijnende personeelstekorten tegen gegaan.

Persoonsgebonden budget (PGB)

In 2014 worden de voorwaarden om een persoonsgebonden budget te krijgen verscherpt. Ook wordt de fraude serieuzer en doelmatiger aangepakt.

Kostenbewustzijn

Rekeningen van zorgverleners (zoals specialisten en ziekenhuizen) worden komend jaar op duidelijkere wijze gerepresenteerd. Dit moet het kostenbewustzijn bij verzekerden bevorderen en de zorg zinniger maken.

Bron: overheid

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico
2

Reageren op: Wijzigingen basispakket 2014

 1. Theo13/10/2013 7:28

  Jammer dat er geen datum bij staat. Lastig om zo te weten of dit de huidige stand van zaken is of niet.

  Reageren?
  1. Redactie13/10/2013 13:50

   Hallo Theo,
   Bedankt voor je reactie. Het gaat hier om de huidige stand van zaken. We zullen weldra datums toevoegen aan onze pagina’s.

   Reageren?

Reageren?