Vraag en antwoord: zorgverzekering 2014

Ieder jaar verandert er wel weer wat rondom zorgverzekeringen en de regelgeving in de zorg. Ook voor de zorgverzekering in 2014 is dat niet anders. Het is daarom ook niet gek dat er nieuwe vragen ontstaan of dat het antwoord op een vraag het volgend jaar weer anders is. Deze pagina helpt u verder door kort en bondig antwoord te geven op een aantal voor de hand liggende, maar zeer belangrijke vragen rondom uw zorgverzekering.

De 5 meest gestelde vragen: 

1. Wat bedoelt men met eigen risico in de zorgverzekering?

Vanaf 18 jaar heeft iedere persoon een zorgverzekering met een verplicht een eigen risico. Op dit moment telt het eigen risico 220 euro. Stel je moet naar de tandarts of het ziekenhuis voor een behandeling, dat moet je de eerste 220 euro uit eigen portemonnee betalen. Dit bedrag wordt echter gecompenseerd met een zogenaamde zorgtoeslag (link) voor mensen met een lager inkomen.

Voor de zorgverzekering in 2014 is het eigen risico omhoog gegaan van 350 naar 360 euro. Opnieuw worden lagere inkomens gecompenseerd. Mensen die weinig gebruik maken van zorg kunnen echter vrijwillig hun eigen risico verhogen, zodat zij maandelijks minder premie betalen.

Niet alle zorg valt onder het eigen risico, waaronder:

 • Huisarts (behalve de medicijnen die worden voorgeschreven.
 • Verloskundige zorg (kraamzorg)
 • Bevolkingsonderzoeken
 • Aanvullende zorg (via aanvullende zorgverzekering)
 • Bepaalde vaccinaties

Houd de site daarom goed in de gaten voor het meest recente nieuws. Na prinsjesdag wordt er meer bekend over de inhoud van het basispakket en het eigen risico  in 2014.

 

2. Wat dekt de basis zorgverzekering in 2013?

Hoewel er speciale regelingen zijn voor bepaalde mensen, is elke burger in principe verplicht zich te verzekeren. Men verzekert zich dan met de minimale zorgverzekering ofwel de basisverzekering. Er zijn ieder jaar wel weer veranderingen rondom de basisverzekering en wat deze precies dekt. Ook in 2013 hebben er weer een aantal wijzigingen plaats gevonden.

Deze wijzigingen zijn te danken aan de afspraken gemaakt in het lenteakkoord. Het kan dus zijn dat er in 2013 iets niet meer wordt gedekt waarvan je in 2012 nog gewoon vergoeding ontving.

Hieronder volgt een korte samenvatting van wat gedekt wordt onder de basis zorgverzekering in 2013. Het gaat hier om een indicatie waaraan geen rechten kunnen ontleend. Kijk voor een gedetailleerd overzicht van je dekking op de website van je zorgverzekeraar.

Wat wordt gedekt:

 • Geneeskundige zorg: huisartsen, ziekenhuis, medisch specialisten
 • Bepaalde therapieën
 • Verloskundige/kraamzorg voor, tijdens en na bevalling.
 • Ziekenvervoer en verblijf ziekenhuis (let wel: eigen bijdrage van 7.50 euro per dag in 2013)
 • Mondzorg (tot 18 jaar)
 • Specialistische mondzorg en kunstgebit (na 18 jaar)
 • Geneesmiddelen (via huisarts)
 • Bepaalde hulpmiddelen
 • Ketenzorg
 • Logopedie (voorwaarden van toepassing)
 • Preventie gericht op alcoholgebruik, depressieve klachten en overgewicht
 • Rollators en andere loophulpmiddelen (per 2013)
 • Gehoorapparaten (per 2013, 25% eigen bijdrage)

Bekijk hier meer wijzigingen voor de zorgverzekering in 2013. Binnenkort hier meer informatie over de wijzigingen voor het jaar 2014.

 

 3. Wat is zorgtoeslag en wanneer heb ik daar recht op?

Zorgtoeslag is een compensatie voor de kosten die u maakt voor uw zorgverzekering. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je aan een aantal criteria voldoen. Een voorbeeld is dat het inkomen niet te hoog mag zijn. Voor de zorgverzekering in 2013 is ook het vermogen van belang, hier wordt echter in dit stuk niet op ingegaan.

Voorwaarden zorgtoeslag:

 • Je bent tenminste 18 jaar of ouder
 • Je beschikt over een Nederlandse zorgverzekering
 • Je inkomen is maximaal 35.059 euro per jaar (voor alleenstaanden)
 • Je hebt een Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning

 

4. Wat is het verschil tussen een restitutiepolis en naturapolis?

Restitutie

Stel je wilt naar een zorgverlener (bijv. ziekenhuis of specialist) voor een bepaalde behandeling die wordt vergoed door je zorgverzekering. Bij een restitutiepolis ben je dan vrij in de keuze van zorgverlener. Daar staat daar echter tegenover dat je de rekening vaak zelf moet betalen, waarna je hem kan declareert. Het kan ook zijn dat je rekeningen ontvangt en deze doorstuurt naar de zorgverzekeraar

Natura

Bij een naturapolis kun je naar een zorgverlener waar de zorgverzekeraar contracten mee heeft. Je bent dan “beperkt” in je keuze. Het voordeel is dat de zorgverlener de rekening rechtstreeks doorstuurt naar de zorgverzekeraar. Ook is de premie bij de naturapolis vaak lager.

 

Verschillen op een rij

Natura Restitutie
 • Lagere premie
 • Declaraties verlopen via zorgverlener
 • Minder keuze uit zorgverlener
 • Recht op volledige vergoeding van gecontracteerde zorgverleners
 • Hogere premie
 • Declaraties moet je veelal zelf regelen
 • Vrije keuze uit zorgverlener
 • Recht op volledige vergoeding zorg of ten minste 100 procent marktconforme vergoeding

 

5. Hoe kun je overstappen van zorgverzekering in 2013?

Als je wilt overstappen van zorgverzekering moet je zorgen dat je voor 1 januari 2013 je basisverzekering opzegt. Je hebt dat tot en met 1 februari om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Het is echter maar één  keer per jaar mogelijk over te stappen van zorgverzekering en alleen aan het begin van ieder jaar. De normale contractduur van een zorgverzekering is dan ook minimaal 1 jaar.  Mensen die te laat zijn met overstappen riskeren een boete van het CVZ, let hier dus goed op!

Op de diverse zorgpagina’s van ons is meer informatie te vinden over zorgverzekeringen.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico

Reageren?