Eigen bijdrage zorgverzekering

Een groot deel van de zorgkosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor aantal zorgsoorten geldt echter een eigen bijdrage. Dit is een deel van de medische kosten dat je zelf dient te betalen alvorens de zorgverzekeraar een vergoeding uitkeert. De hoogte van deze eigen bijdrage verschilt per zorgsoort, zoals je hieronder kunt zien:

Soort zorg Eigen bijdrage
Bevalling en kraamzorg in een ziekenhuis of geboortecentrum (zonder medische noodzaak) € 16,50 tot € 116,50 per dag
Bepaalde geneesmiddelen Eigen bijdrage verschilt per geneesmiddel
Hulpmiddelen (pruiken, braces, hoortoestellen, verbandmiddelen, plaswekkers, steunzolen, stofdichte hoezen, etc.) Eigen bijdrage verschilt per hulpmiddel
Kraamzorg thuis € 4,15 per uur (2015)
Kunstgebit 25% van het totaal bedrag
Ziekenvervoer in Nederland (taxivervoer of eigen vervoer) tot € 97 per jaar (2015)

Het is mogelijk jezelf middels een aanvullende zorgverzekering te vergoeden voor de eigen bijdrage van kraamzorg, geneesmiddelen, en hulpmiddelen. Kijk in onze zorgvergelijker voor meer informatie.

Eigen risico en eigen bijdrage

De eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. Wel kan er voor bepaalde zorgsoorten een eigen risico en eigen bijdrage risico gelden. Je betaalt eerst de eigen bijdrage vervolgens wordt het eigen risico toegepast.

In dit artikel lees je, aan de hand van een rekenvoorbeeld wat de precieze verschillen zijn tussen de eigen bijdrage en het eigen risico.

Eigen bijdrage AWBZ

Als je woonachtig bent in een AWBZ instelling dan moet je een eigen bijdrage betalen afhankelijk van:

  • Je inkomen en het inkomen van jouw partner
  • Het aantal personen waarmee je samen woont
  • De AWBZ indicatie

Uitzondering op deze regel is als je wordt opgenomen in een revalidatie-instelling, ziekenhuis of instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Vraag in dat geval aan jouw zorgverzekeraar in hoeverre je een eigen bijdrage moet betalen.

Voor de berekening van deze eigen bijdrage kunt je terecht bij het CAK.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico
1

Reageren op: Eigen bijdrage zorgverzekering

  1. T. Sandman-Wiekens05/12/2014 14:40

    COPD patient, en ga naar de physiotherapeut. Ik heb recht op 9 keer. Maar ik voel mij er goed bij en wil graag meer behandelingen. Wat moet ik betalen indien ik meer behandelingen krijg. verzekeringsnr.12512222.

    Reageren?

Reageren?